Elektronizacja zamówień publicznych komentarz 2019

 1. Administracyjnoprawne instrumenty realizacji zamówienia publicznego
  Administracyjnoprawne instrumenty realizacji zamówienia publicznego
  W monografii zostały scharakteryzowane podstawowe instrumenty administracyjne właściwe etapowi realizacji zamówienia publicznego. Do instrumentów tych zaliczono: ograniczenia przedmiotowych oraz podmiotowy ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381280013 Autor: Horubski Krzysztof
  C.H. Beck
 2. Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego
  Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego
  Książka o zamówieniach publicznych zawiera przykłady specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: dokumentację projektową, zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej oraz wykonanie roboty budowlane ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788365611321 Autor: Zbigniew Leszczyński
  Wydawnictwo Presscom
 3. Partnerstwo publiczno-prywatne
  Partnerstwo publiczno-prywatne
  Prawidłowa realizacja zadań publicznych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) sprawia wiele problemów obu stronom umowy partnerskiej. Niejasne przepisy – w połączeniu z niewystarczającym przyg ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788365611376 Autor: Andrzej Panasiuk
  Wydawnictwo Presscom
 4. Zamówienia publiczne na usługi społeczne w praktyce
  Zamówienia publiczne na usługi społeczne w praktyce
  Katalog usług społecznych, wprowadzonych nowelizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych, obejmuje m.in.: usługi edukacyjne, zdrowotne, prawnicze, hotelarskie, restauracyjne, pocztowe i ochroniarskie. Zmi ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381240161 Autor: Treścińska Iwona
  Wolters Kluwer
 5. Zastosowanie prawa cywilnego w zamówieniach publicznych
  Zastosowanie prawa cywilnego w zamówieniach publicznych
  Trzecie wydanie książki uwzględnia zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją prawa zamówień publicznych oraz najnowsze orzecznictwo KIO i sądów cywilnych. Ponadto zostały uaktualnione i rozszerzone wzor ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788365611017 Autor: Marcin Meducki
  Wydawnictwo Presscom
 6. Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
  Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
  Komplet książek z prawa zamówień publicznych ma za zadanie przybliżyć zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi, w przypadku których nie jest konieczne st ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788365611208 Autor: Ewaryst Kowalczyk
  Wydawnictwo Presscom
 7. Zamówienia publiczne Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
  Zamówienia publiczne Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
  Książka zawiera pełny i uporządkowany zbiór orzecznictwa sądów okręgowych dotyczącego instytucji z zakresu zamówień publicznych. Autorki zbioru orzecznictwa, bazując na swoim zawodowym doświadczeni ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788326499272 Autor: Łopianowska Honorata
  Wolters Kluwer Polska
 8. Tryby negocjacyjne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  Tryby negocjacyjne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  Praktyczny przewodnik po trybach negocjacyjnych i aspektach ich zastosowania w realiach jednostki sektora finansów publicznych. Przeprowadza krok po kroku przez procedurę, podając przykłady „z życia wzi ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325597351 Autor: Agata Hryc Ląd
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych
  Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych
  Książka uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych ustaw. Książka Umowy o roboty budowlane odpowiada na najważniejsze p ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788365611024 Autor: Bartosz Rosada
  Wydawnictwo Presscom
 10. Zamówienia publiczne w instytucjach kultury Beck
  Zamówienia publiczne w instytucjach kultury Beck
  Zmiany w zamówieniach publicznych uchwalone w 2016 r. są bardzo istotne dla systemu zamówień publicznych, w tym dla instytucji kultury. W praktyce podstawowym pytaniem pozostaje: jak poprawnie określić pr ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325597375 Autor: Mateusz Winiarz
  Wydawnictwo C.H.Beck