Elektronizacja zamówień publicznych komentarz 2019

 1. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego
  Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego
  Monografia dotyczy problematyki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. W sposób szczegółowy analizuje ona konstrukcję prawną umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zakres obowiazywania zasad ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325587116 Autor: Klich Grzegorz
  C.H. Beck
 2. Zamówienia publiczne Wybrane informacje o wynikach kontroli Prezesa UZP
  Zamówienia publiczne Wybrane informacje o wynikach kontroli Prezesa UZP
  Celem opracowania jest przybliżenie regulacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych Komentarz w kontekście projektów środowiskowych oraz projektów finansowanych ze środków unijnyc ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788360186855 Autor: Łukasz Korporowicz
  Oficyna Wydawnicza Branta
 3. Korzystanie z zasobów osób trzecich w zamówieniach publicznych
  Korzystanie z zasobów osób trzecich w zamówieniach publicznych
  Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę wykorzystania cudzych zasobów i podwykonawstwa w zamówieniach publicznych. W pracy omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: - zakres koniecznego zaanga ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381071048 Autor: Eger Katarzyna
  Wolters Kluwer
 4. Informator
  Informator
  Książka systematyzuje czynności podejmowane w postępowaniu o zamówienia publiczne. Można w niej znaleźć tabele oraz schematy, które wskazują krok po kroku jak należy stosować Prawo zamówień public ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788326980121 Autor: Rafał Duluk
  Oficyna Prawa Polskiego
 5. Prawo zamówień publicznych 2016 Teksty ustaw i rozporządzeń
  Prawo zamówień publicznych 2016 Teksty ustaw i rozporządzeń
  Codzienne obowiązki uczestników postępowań o zamówienie publiczne: zarówno po stronie zamawiających, w jaki sposób i wykonawców wymagają stałego monitorowania zmian prawnych. Wygodny, w kieszonkowym ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788326943836 Autor: Oficyna Prawa Polskiego
  Oficyna Prawa Polskiego
 6. Zamówienia publiczne po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 roku komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy
  Zamówienia publiczne po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 roku komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy (z suplementem elektronicznym)
  Autor komentarza do PZP wskazuje, w jaki sposób stosować nowe regulacje, oraz podaje szczegółowy harmonogram wejścia w życie poszczególnych przepisów. Najważniejsze zmiany:- wprowadzenie trzy etapowego ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788378043300 Autor: Krzysztof Puchacz
  Wydawnictwo ODDK
 7. Zamówienia publiczne na roboty budowlane, usługi, dostawy w systemie in-house
  Zamówienia publiczne na roboty budowlane, usługi, dostawy w systemie in-house
  Celem komentarza jest szczegółowe omówienie problematyki związanej z zamówieniami publicznymi na roboty budowlane, usługi oraz dostawy w systemie in-house, czyli bezprzetargowego zlecania zadań przez pod ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325590338 Autor: Jakub Pawelec
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Zamówienia publiczne po implementacji dyrektyw 2016
  Zamówienia publiczne po implementacji dyrektyw 2016 Książka zawiera omówienie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
  Książka zawiera omówienie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – nowego jednego z kluczowych dla postępowania o zamówienie publiczne dokumentu. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325588885 Autor: Mariusz Kuźma
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych
  Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych
  W książce zawarto wiele przykładowych wzorów pozacenowych kryteriów oceny ofert, które mogą być wykorzystane po odpowiednim dostosowaniu do okoliczności oraz warunków planowanego zamówienia publiczne ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788364512957 Autor: Andrzela Gawrońska Baran
  Wydawnictwo Presscom
 10. Aneksowanie umów o zamówienia publiczne
  Aneksowanie umów o zamówienia publiczne 6 najczęściej popełnianych błędów w umowach o zamówienia publiczne
  Kwestie związane z aneksowaniem zawartych umów ulegną w najbliższym czasie znacznemu uelastycznieniu. Są bowiem przedmiotem nowelizacji ustawy Pzp, która powinna zacząć obowiązywać od 18 kwietnia 2016 ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788326949067 Autor: Gawrońska Baran Andrzela
  Oficyna Prawa Polskiego