Elektronizacja zamówień publicznych komentarz 2019

 1. Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych
  Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych
  Z książki dowiesz się jakie dokumenty krok po kroku należy przygotować, zarówno gdy jest się organizatorem przetargu, jak i w przypadku gdy bierze się udział w postępowaniu o zamówienie publiczne jak ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326939396 Autor: Hryc Ląd
  Oficyna prawa polskiego
 2. Zamówienia publiczne w 3 krokach
  Zamówienia publiczne w 3 krokach
  Przewodnik po najważniejszych czynnościach i instytucjach, jakie przewiduje ustawa Prawo zamówień publicznych ma na celu w łatwy i przejrzysty sposób wskazać właściwy kierunek, w którym powinni podą ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326936487 Autor: Saja Żwirkowska
  Oficyna prawa polskiego
 3. Pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych
  Pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych
  Pozycja skierowana do wszystkich osób zaangażowanych w sporządzanie i ocenę ofert, a więc do administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, firm zajmujących się wykonywaniem kontraktów dla ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325575755 Autor:
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  Od starannego i przemyślanego przygotowania postępowania zależy powodzenie całego procesu udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający nie zawsze jednak przywiązują do tego etapu dostateczną wagę i ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788364512452 Autor: Grabowska
  Wydawnictwo Presscom
 5. Skuteczna oferta w zamówieniach publicznych
  Skuteczna oferta w zamówieniach publicznych Przygotowanie i ocena ofert
  Książka stanowi kompleksowy zestaw najbardziej istotnych informacji,\r\ndotyczących oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wskazano w niej fundamentalną różnicę pomiędzy ofertą w ro ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325572877 Autor: Szyszkowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Zamówienia publiczne w orzecznictwie
  Zamówienia publiczne w orzecznictwie Wybrane zagadnienia
  Dowiesz się jakie są omyłki w ofertach.\r\nWarunki udziału w postępowaniu. Wadium. \r\nOpis przedmiotu zamówienia. Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych. Podsumowanie. Indeks orzeczeń. Bez względu ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788326907883 Autor: Gawrońska Baran Andrzela
  Oficyna prawa polskiego
 7. Zamówienia publiczne jako środek budowania państwa w sytuacjach pokonfliktowych na przykładzie Afgan
  Zamówienia publiczne jako środek budowania państwa w sytuacjach pokonfliktowych na przykładzie Afgan
  Publikacja jest nowatorskim na rynku polskim, ale i zarazem interesującym przedstawieniem ważnego z punktu widzenia gospodarki, czy też instytucji państwa zagadnienia badawczego jakim jest kwestia zamówie ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788380170698 Autor: Suwara Ewa
  Elipsa Dom Wydawniczy
 8. Zasada równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych
  Zasada równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych
  Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla urzędników, zarówno szczebla rządowego, jak i samorządowego. Może stanowić wyjaśnienie zawiłych kwestii w procesie przygotowania i realizacji zamówień ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326434655 Autor: Filipowicz
  Wolters Kluwer Polska
 9. Zamówienie publiczne w 3 krokach
  Zamówienie publiczne w 3 krokach
  Książka skupia się nie tylko na definicjach, ale przede wszystkim podaje praktyczne przykłady, które ilustrują różne sposoby postępowania w ramach zamówień publicznych. Oparcie książki na studiach ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788326915178 Autor: Klaudyna Saja
  Oficyna prawa polskiego
 10. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 3 KROKACH PRZEGOTOWANIE PROCEDURY