Elektronizacja zamówień publicznych komentarz 2020

 1. Zamówienia publiczne do 30 tys euro w praktyce
  Zamówienia publiczne do 30 tys euro w praktyce
  Książka została wzbogacona o liczne przykłady, wyciągi z aktów prawnych i analizę najnowszego orzecznictwa. Zawiera również wzory regulaminów, procedur i innych dokumentów, dostępne także w wersji ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788362723966 Autor: Kowalczyk Ewaryst
  Wydawnictwo Presscom
 2. Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT
  Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT Wybrane zagadnienia praktyczne
  Publikacja pozwala w sposób całościowy zapoznać się z fundamentalnymi dla zamówień publicznych w branży IT zagadnieniami, które dotyczą m.in.:- organizacji i planowania rozwoju systemów IT przez zama ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788326499036 Autor: Gazecka Natalia
  Wolters Kluwer Polska
 3. 100 odpowiedzi na pytania o zamówienia publiczne
  100 odpowiedzi na pytania o zamówienia publiczne
  Książka o zamówieniach publicznych jest przeznaczona dla wszystkich uczestników postępowania o zamówienia publiczne tj. zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Obejmuje ona swoim zakresem wszystkie te ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326943829 Autor: Gawrońska Baran Andżela
  Oficyna prawa polskiego
 4. Wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego
  Wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego
  Poprawne przeprowadzenie zamówienia w danym trybie wymaga od zamawiających olbrzymiej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Jednak najpierw należy się zdecydować, jaki tryb przetargu wybrać, aby otrzymać oc ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326943508 Autor: Hryc Ląd Agata
  Oficyna prawa polskiego
 5. Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  Monografia jest pierwszą na rynku pozycją, która porusza bardzo aktualną, a zarazem doniosłą praktycznie problematykę wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Szczegółowo przedstawi ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325573676 Autor: Sieradzka Małgorzata
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Zamówienia publiczne Partnerstwo publiczno-prywatne Koncesje na roboty budowlane lub usługi w prawie polskim Instytucje prawne realizacji przedsięwzięć publicznych
  Zamówienia publiczne Partnerstwo publiczno-prywatne Koncesje na roboty budowlane lub usługi w prawie polskim Instytucje prawne realizacji przedsięwzięć publicznych Instytucje prawne realizacji przedsięwzięć publicznych
  Książka zawiera syntetyczne omówienie zagadnień zawartych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, ustawie z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz w u ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788379302857 Autor: Kania Michał
  Difin
 7. Zamówienia publiczne Partnerstwo publiczno-prywatne Koncesje na roboty budowlane lub usługi w prawie polskim
  Zamówienia publiczne Partnerstwo publiczno-prywatne Koncesje na roboty budowlane lub usługi w prawie polskim Instytucje prawne realizacji przedsięwzięć publicznych
  Książka zawiera syntetyczne omówienie zagadnień zawartych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, ustawie z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz w u ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788379302857 Autor: Kania Michał
  Difin
 8. Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych
  Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych
  Z książki dowiesz się jakie dokumenty krok po kroku należy przygotować, zarówno gdy jest się organizatorem przetargu, jak i w przypadku gdy bierze się udział w postępowaniu o zamówienie publiczne jak ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326939396 Autor: Hryc Ląd
  Oficyna prawa polskiego
 9. Zamówienia publiczne w 3 krokach
 10. Pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych
  Pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych
  Pozycja skierowana do wszystkich osób zaangażowanych w sporządzanie i ocenę ofert, a więc do administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, firm zajmujących się wykonywaniem kontraktów dla ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325575755 Autor:
  Wydawnictwo C.H.Beck