Elektronizacja zamówień publicznych komentarz 2020

 1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  Od starannego i przemyślanego przygotowania postępowania zależy powodzenie całego procesu udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający nie zawsze jednak przywiązują do tego etapu dostateczną wagę i ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788364512452 Autor: Grabowska
  Wydawnictwo Presscom
 2. Skuteczna oferta w zamówieniach publicznych
  Skuteczna oferta w zamówieniach publicznych Przygotowanie i ocena ofert
  Książka stanowi kompleksowy zestaw najbardziej istotnych informacji, dotyczących oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wskazano w niej fundamentalną różnicę pomiędzy ofertą w ro ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325572877 Autor: Szyszkowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Zamówienia publiczne w orzecznictwie
  Zamówienia publiczne w orzecznictwie Wybrane zagadnienia
  Dowiesz się jakie są omyłki w ofertach. Warunki udziału w postępowaniu. Wadium. Opis przedmiotu zamówienia. Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych. Podsumowanie. Indeks orzeczeń. Bez względu ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788326907883 Autor: Gawrońska Baran Andrzela
  Oficyna prawa polskiego
 4. Zamówienia publiczne jako środek budowania państwa w sytuacjach pokonfliktowych na przykładzie Afgan
 5. Zasada równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych
  Zasada równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych
  Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla urzędników, zarówno szczebla rządowego, jak i samorządowego. Może stanowić wyjaśnienie zawiłych kwestii w procesie przygotowania i realizacji zamówień ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326434655 Autor: Filipowicz
  Wolters Kluwer Polska
 6. Słownik zamówień publicznych
 7. Dokumenty w zamówieniach publicznych Wzory zgodne z nowelizacją z 22 czerwca 2016 r
  Dokumenty w zamówieniach publicznych Wzory zgodne z nowelizacją z 22 czerwca 2020 r.
  Stosowanie nowych przepisów w przypadku Prawa zamówień publicznych zawsze wiąże się z początkowymi trudnościami. Potrzeba czasu na ugruntowanie się praktyki w zakresie interpretacji często niejasnych ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788326957543 Autor: Hryc Ląd Agata
  Oficyna Prawa Polskiego
 8. Zamówienia publiczne w 3 krokach
  Zamówienia publiczne w 3 krokach
  Książka jest praktycznym przewodnikiem po zamówieniach publicznych, które głęboko zmieniły się po nowelizacji z 2016-2017 roku. Przeprowadzi każdego zamawiającego i wykonawcę przez złożone procedur ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788326962134 Autor: Hryc Ląd Agata
  Wiedza i Praktyka
 9. Aneksowanie umów o zamówienia publiczne
  Aneksowanie umów o zamówienia publiczne 6 najczęściej popełnianych błędów w umowach o zamówienia publiczne
  Umowa poza kwestiami związanymi z samym przedmiotem zamówienia, a także prawami i obowiązkami stron, zawiera wiele mechanizmów, które w założeniu mają dyscyplinować wykonawców i chronić szeroko rozu ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788326949067 Autor: Oficyna Prawa Polskiego
  Oficyna prawa polskiego
 10. Zamówienie publiczne w 3 krokach
  Zamówienie publiczne w 3 krokach
  Książka skupia się nie tylko na definicjach, ale przede wszystkim podaje praktyczne przykłady, które ilustrują różne sposoby postępowania w ramach zamówień publicznych. Oparcie książki na studiach ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788326915178 Autor: Klaudyna Saja
  Oficyna prawa polskiego