Elektronizacja zamówień publicznych komentarz 2019

 1. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W ORZECZNICTWIE WYBRANE ZAGADNIENIA
 2. Aneksowanie umów o zamówienia publiczne
  Aneksowanie umów o zamówienia publiczne 6 najczęściej popełnianych błędów w umowach o zamówienia publiczne
  Umowa poza kwestiami związanymi z samym przedmiotem zamówienia, a także prawami i obowiązkami stron, zawiera wiele mechanizmów, które w założeniu mają dyscyplinować wykonawców i chronić szeroko rozu ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788326949067 Autor: Oficyna Prawa Polskiego
  Oficyna prawa polskiego
 3. Słownik zamówień publicznych
  Słownik zamówień publicznych
  Kompleksowe ujęcie Prawa zamówień publicznych w 166 hasłach. Wygodnie, merytorycznie i w zgodzie z najnowszymi przepisami (w oparciu o tekst ujednolicony Pzp z 24 sierpnia 2017 r.)! Wybitni eksperci w spos ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788326966248 Autor: Elżbieta Cierlica
  Oficyna Prawa Polskiego
 4. Dokumenty w zamówieniach publicznych Wzory zgodne z nowelizacją z 22 czerwca 2016 r
  Dokumenty w zamówieniach publicznych Wzory zgodne z nowelizacją z 22 czerwca 2016 r
  Stosowanie nowych przepisów w przypadku Prawa zamówień publicznych zawsze wiąże się z początkowymi trudnościami. Potrzeba czasu na ugruntowanie się praktyki w zakresie interpretacji często niejasnych ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788326957543 Autor: Hryc Ląd Agata
  Oficyna Prawa Polskiego
 5. Zamówienia publiczne w 3 krokach
  Zamówienia publiczne w 3 krokach
  Książka jest praktycznym przewodnikiem po zamówieniach publicznych, które głęboko zmieniły się po nowelizacji z 2016-2017 roku. Przeprowadzi każdego zamawiającego i wykonawcę przez złożone procedur ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788326962134 Autor: Hryc Ląd Agata
  Wiedza i Praktyka
 6. Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych
  Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych
  Bardzo szczegółowy instruktaż sporządzenia sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych. Duża ilość konkretnych przykładów pomoże w rozwiązaniu problemów praktyków zobowiązanych do sporzą ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788378042402 Autor: Puchacz
  Wydawnictwo ODDK
 7. 
Warunki udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  Warunki udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  Dzięki książce uczestnicy postępowań o udzielenie zamówienia lepiej zrozumieją formalne i merytoryczne warunki udziału wykonawców w przetargu. Przedstawiciele jednostek unikną przykrych konsekwencji z ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788364512193 Autor: Snakowska Estorninho
  Wydawnictwo Presscom
 8. Zamówienia publiczne w zakresie informatyki
  Zamówienia publiczne w zakresie informatyki
  Książka stanowi fundament pracy osób przygotowujących i przeprowadzających postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pozwala zrozumieć zagadnienia dotyczące zamówień publicznych oraz powiąza ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788325569457 Autor: Gawrońska Baran
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw stan obecny i perspektywy
  Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw stan obecny i perspektywy
  Monografia, którą oddajemy w ręce Czytelników, stanowi efekt badań przeprowadzonych przez interdyscyplinarny zespół pracowników Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu pt. Zamówienia publiczne a inn ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788375257441 Autor: Wacława Starzyńska
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 10. Zamówienia publiczne wzory pism z objaśnieniami
  Zamówienia publiczne wzory pism z objaśnieniami
  Książka zawiera wzory pism obejmujące typowe zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców czynności lub oświadczenia w związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Ponad ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788327809315 Autor: Ewa Marcjoniak
  LexisNexis Polska