Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - zamówienia publiczne na roboty budowlane

 1. Orzecznictwo w zamówieniach publicznych
  Orzecznictwo w zamówieniach publicznych
  kompendium, w którym klarownie i w oparciu o najnowsze orzecznictwo przedstawione zostały kluczowe w zamówieniach publicznych zagadnienia. Jest to zbiór praktycznej wiedzy, którą eksperci opracowali w opa ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788326975646 Autor: Agata Hryc Ląd
  Wiedza i Praktyka
 2. Umowa o roboty budowlane
  Umowa o roboty budowlane Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism
  Książka Umowa o roboty budowlane. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism stanowi szczegółowe omówienie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy o roboty budowlane (art. 647–659 KC) uwzgl ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381286718 Autor: Jerzy Bieluk
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Prawo zamówień publicznych komentarz Sieradzka
  Prawo zamówień publicznych komentarz Sieradzka
  Komentarz prezentuje najnowszy dorobek doktryny oraz stanowisko judykatury. Wyczerpujący i praktyczny sposób prezentowania poszczególnych kwestii pozwala zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi polskiego ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381285704 Autor: Małgorzata Sieradzka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Prawo zamówień publicznych Komentarz Nowicki
  Prawo zamówień publicznych Komentarz Nowicki Stan prawny 1 marca 2018 roku
  Komentarz do prawa zamówień publicznych cenionego eksperta zamówień publicznych. Dzięki komentarzowi:- zamawiający uniknie błędów w toku czynności związanych z przygotowaniem postępowania,- wykonawc ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381242639 Autor: Nowicki Józef
  Wolters Kluwer Polska
 5. Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz
  Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz
  Komentarz do prawa zamówień publicznych stanowi szczegółowy komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 roku. Wprowadzone zmiany odnoszą się do wszy ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788364512995 Autor: Grzegorz Mazurek
  Wydawnictwo Presscom
 6. Prawo zamówień publicznych Komentarz Jaworska
  Prawo zamówień publicznych Komentarz Jaworska
  Komentarz do Prawa zamówień publicznych w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:- zasad i trybu udzielania zamówień publicznych;- postępowania o u ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381285681 Autor: Marzena Jaworska
  Oficyna Wydawnicza Branta
 7. Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Komentarz
  Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Komentarz
  Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1920), której celem jest implementowanie do polskiego porządku prawnego ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788325596668 Autor: Rafał Cieślak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg
  Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg Stan prawny: 10 września 2017 r.
  Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi najlepsze na rynku omówienie: przepisów ogólnych Prawa zam ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325587796 Autor: Pieróg Jerzy
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Prawo zamówień publicznych Komentarz
  Prawo zamówień publicznych Komentarz
  Komentarz do prawa zamówień publicznych zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zmian wprowadzonych nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. wdra ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381072649 Autor: Irena Skubiszak Kalinowska
  Wolters Kluwer Polska
 10. Prawo zamówień publicznych Komentarz Dzierżanowski
  Prawo zamówień publicznych Komentarz Dzierżanowski
  Komentarz do prawa zamówień publicznych to wyczerpujące omówienie zmian w przepisach prawa zamówień publicznych. Dzięki temu publikacja stanowi obowiązkową pozycję dla osób zajmujących się zamówie ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381078313 Autor: Dzierżanowski Włodzimierz
  Wolters Kluwer Polska