Prawo zamówień publicznych 2017

Prawo zamówień publicznych 2017

124.9 zł 90.94 zł

Gawrońska Baran Andrzela


Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Isbn: 9788326960321
Rok wydania: 2017

Prawo zamówień publicznych 2017 Rozporządzenia z komentarzem

Reforma Prawa zamówień publicznych trwa. Znowelizowaną ustawę znamy już od kilku miesięcy. Rozporządzenia wykonawcze do niej pojawiały się jednak ze sporym opóźnieniem. Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym na rynku komentarzem eksperckim do tych kilkunastu rozporządzeń kluczowych dla codziennego stosowania Pzp.
Znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadziła głębokie zmiany, do których zamawiający i wykonawcy ciągle się dostosowują. Jest to proces, w którym kluczową rolę zaczynają odgrywać rozporządzenia wykonawcze do zmienionej ustawy. W Prawie zamówień publicznych 2017 znajdują się teksty nowych i znowelizowanych rozporządzeń, których znajomość jest niezbędna dla każdej strony postępowania o zamówienie, a także eksperckie komentarze do każdego aktu. Autorami komentarzy są znane i cenione specjalistki ds. Pzp: dr Andrzela Gawrońska-Baran oraz Agata Hryc-Ląd. W książce znajdują się komentarze do rozporządzeń w sprawie:
- rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
- kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
- średniego kursu złotego w stosunku do euro
- wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i nie priorytetowym
- trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa
- regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
- informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach
- wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym
- protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
- wykazu robót budowlanych
- wzorów ogłoszeń zamieszczanych w BZP

Dodatkowo w książce znalazły się wzory protokołów postępowania, wzór rocznego sprawozdania, a także wzory ogłoszeń.

Stan prawny książki to 20 luty 2017 roku