Prawo zamówień publicznych Komentarz

Prawo zamówień publicznych Komentarz

Publikacja pokazuje, jak zmieni się Prawo zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 r.

Autorka, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, koncentruje się na ukazaniu nowych rozwiązań. Przystępnie objaśnia – również na przykładach – jak te zmiany wpływają na cały proces zamówienia: od sporządzenia analizy zapotrzebowania, przez przygotowanie prawidłowej dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu, jego rozstrzygnięcie, aż po postępowanie odwoławcze.

W książce Czytelnik znajdzie m.in.:

przykład dokładnej analizy zapotrzebowania zamawiającego,
sposób umieszczania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – krok po kroku,
wyjaśnienie, czym są kryteria środowiskowe i społeczne,
wskazówki, jak prawidłowo określić datę rozpoczęcia i rozstrzygnięcia przetargu,
przykład pełnej dokumentacji przetargowej,
tryby, w jakich można prowadzić zamówienia publiczne,
wyjaśnienie, jak kształtuje się wielkość wadium,
wzór i tryb odwołania od wyniku przetargu.
W publikacji omówiono również szczególne rozwiązania prawne związane z epidemią COVID-19.