Prawo zamówień publicznych Komentarz Nowicki Kołecki
Bestseller

Prawo zamówień publicznych Komentarz Nowicki Kołecki

269 zł 206.69 zł

Mikołaj Kołecki


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381606387
Rok wydania: 2019

Prawo zamówień publicznych Komentarz Nowicki Stan prawny 10 maja 2019 roku z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie 12 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 53)

W komentarzu do prawa zamówień publicznych przedstawiono sposoby rozwiązywania problemów występujących w praktyce udzielania zamówień publicznych. Autorzy odnieśli się do wszystkich instytucji prawa zamówień publicznych, wzbogacając je o wnikliwy komentarz, dogłębną analizę orzecznictwa, opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych i wyniki kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
W komentarzu część dotycząca robót budowlanych zawarto szczegółowe omówienie umowy o roboty budowlane, procesu budowlanego, odbiorów budowlanych, form wynagrodzeń w robotach budowlanych, robót dodatkowych, robót zamiennych oraz bogate i aktualne orzecznictwo.
Komentarz do prawa zamówień publicznych pozwoli zamawiającym uniknąć błędów w toku czynności związanych z przygotowaniem postępowania i w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcom umożliwi uniknięcie wykluczenia z postępowania, odrzucenia oferty oraz skuteczne wnoszenie środków ochrony prawnej.
Komentarz zawiera najnowsze zmiany, dotyczące m.in.: elektronizacji zamówień publicznych, krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, pracowniczych planów kapitałowych.