Prawo zamówień publicznych Komentarz 2019 Nowicki Kołecki dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi
Bestseller

Prawo zamówień publicznych Komentarz 2019 Nowicki Kołecki dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi

269 zł 200.66 zł

Mikołaj Kołecki


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381242639
Rok wydania: 2019

Prawo zamówień publicznych Komentarz Nowicki Stan prawny 10 maja 2019 roku z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie 12 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 53)

W komentarzu do prawa zamówień publicznych przedstawiono sposoby rozwiązywania problemów występujących w praktyce udzielania zamówień publicznych. Autorzy odnieśli się do wszystkich instytucji prawa zamówień publicznych, wzbogacając je o wnikliwy komentarz, dogłębną analizę orzecznictwa, opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych i wyniki kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
W komentarzu część dotycząca robót budowlanych zawarto szczegółowe omówienie umowy o roboty budowlane, procesu budowlanego, odbiorów budowlanych, form wynagrodzeń w robotach budowlanych, robót dodatkowych, robót zamiennych oraz bogate i aktualne orzecznictwo.
Komentarz do prawa zamówień publicznych pozwoli zamawiającym uniknąć błędów w toku czynności związanych z przygotowaniem postępowania i w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcom umożliwi uniknięcie wykluczenia z postępowania, odrzucenia oferty oraz skuteczne wnoszenie środków ochrony prawnej.
Komentarz zawiera najnowsze zmiany, dotyczące m.in.: elektronizacji zamówień publicznych, krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, pracowniczych planów kapitałowych.