Prawo zamówień publicznych Komentarz Pieróg
Bestseller

Prawo zamówień publicznych Komentarz Pieróg

299 zł 262,49 zł

Duże Komentarze Becka


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381586009
Rok wydania: 2019

Prawo zamówień publicznych Komentarz Pieróg

Komentarz do Prawa zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi najlepsze na rynku omówienie:
przepisów ogólnych Prawa zamówień publicznych,
zasad i trybu udzielania zamówień publicznych,
środków ochrony prawnej,
kontroli udzielania zamówień publicznych,
organów właściwych w sprawach dot. zamówień publicznych.
Nowe wydanie komentarza do prawa zamówień publicznych zostało znacznie poszerzone i uzupełnione o najnowsze orzecznictwo, bardzo istotne z punktu widzenia praktyki oraz najnowsze poglądy doktryny. W Komentarzu wyd. Beck omówiono zmiany wprowadzone m.in.:
ustawą z 20.7.2018 r., która doprecyzowała przepisy regulujące kwestie związane z elektronizacją zamówień publicznych; zmiana weszła w życie 18.10.2018 r.;
ustawą z 21.2.2019 r., która dostosowuje przepisy Prawa zamówień publicznych do RODO, m.in. ogranicza zasadę jawności w zamówieniach publicznych, modyfikuje obowiązek informacyjny, reguluje kwestie dot. przetwarzania danych na gruncie zamówień publicznych; zmiana wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Najnowsze wydanie Komentarza w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w Prawie zamówień publicznych. Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.