Presshouse Isabelle Wierzbicka


Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych

Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych 2020

Stan prawny 2020 rok zawiera proponowane roczne stawki amortyzacyjne dostosowane do klasyfikacji. Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych

Wydawnictwo: Presshouse Isabelle Wierzbicka

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Paweł Małecki

Recenzjonowaną pozycję charakteryzuje szczegółowość oraz stanowczość w formułowaniu rozwiązań podatkowych. Autor z racji bogatego doświadczenia zawodowego poddaje wnikliwej analizie poszczególne rozwiązania prawne ustawy PIT, w szerokim zakresie omawiając zmiany do ustawy na rok 2009. Swoje stanowiska popiera ponadto stosownymi rozst

Wydawnictwo: Presshouse Isabelle Wierzbicka

Cena: 24.29 zł 27.2

Ustawa 500+ czyli zasady wypłaty świadczeń dla rodzin z minimum dwójką dzieci

Ustawa 500+ czyli zasady wypłaty świadczeń dla rodzin z minimum dwójką dzieci

Jagodziński Marcin

Poradnik dla gmin oraz osób uprawnionych. Czyli: 1. Komu należą się świadczenia 500zł na dziecko 2. Przypadki, kiedy otrzymamy świadczenie na pierwsze dziecko* 3. Kto wypłaca świadczenie 4. Obowiązki gmin związane z realizacją ustawy 5. Wzory wniosków oraz innych dokumentów związanych z realizacją ustawy.

Wydawnictwo: Presshouse Isabelle Wierzbicka

Cena: 96.29 zł 120

Zamknięcie roku 2019 w instytucjach kultury

Zamknięcie roku 2020 w instytucjach kultury

Skrzypska

wraz z zasadami sporządzania sprawozdań finansowych instytucji kultury. Książka dostępna w sprzedaży od 17 listopada 2014 roku. Książka w praktyczny sposób przybliża zasady dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2014 rok w Instytucjach Kultury. Zamknięcie roku wymaga zgromadzenia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących

Wydawnictwo: Presshouse Isabelle Wierzbicka

Gminy powiaty województwa rozliczają VAT po zmianach na 2019 r

Gminy powiaty województwa rozliczają VAT po zmianach na 2020 r

Michał Szczypiór

Drugie wydanie pozycji o rozliczeniach VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, z ogromną liczbą przydatnych, praktycznych informacji czyni pozycję wyróżniającą się na rynku wydawniczym. Książkę, z uwagi na jej obszerny charakter można było śmiało nazwać „Encyklopedią VAT w JST w 2012 r”. Walor merytoryczny pozycji został

Wydawnictwo: Presshouse Isabelle Wierzbicka

Cena: 112.87 zł 149

Jednostki organizacyjne gmin powiatów województw rozliczają VAT w 2019 roku

Jednostki organizacyjne gmin powiatów województw rozliczają VAT w 2020 roku

Michał Szczypiór

W książce między innymi: czynności opodatkowane, zwolnione, niepodlegające opodatkowaniu VAT realizowane przez gminy, powiaty, województwa w 2012 roku; nowe zmienione w 2012 roku zasady rozliczeń mediów przy usługach najmu; nowe zmienione w 2012 roku zasady dostawy udziału w nieruchomościach gminnych, powiatowych, wojewódzkich; nowe zmi

Wydawnictwo: Presshouse Isabelle Wierzbicka

Cena: 112.87 zł 149

Vademecum prawne spółdzielni mieszkaniowej wraz z kalendarzem na 2019 rok

Vademecum prawne spółdzielni mieszkaniowej wraz z kalendarzem na 2020 rok

352 stronicowa publikacja zawiera 121 stronicowy kalendarz na 2012 rok (3 dni na stronie z miejscem na notatki), orzecznictwo, akty prawne.

Wydawnictwo: Presshouse Isabelle Wierzbicka

Cena: 98.60 zł 129

ABC kontroli podatkowej i skarbowej w gminach powiatach i województwach z przykładami

ABC kontroli podatkowej i skarbowej w gminach powiatach i województwach z przykładami

Michał Szczypiór

Książka napisana przez praktyka dla praktyków. Porusza jakże ważną tematykę zarówno czynności sprawdzających jak i kontroli podatkowych i skarbowych w gminach, powiatach, województwach. Omówiono szczegółowo obowiązki właściwych jednostek samorządu terytorialnego podczas kontroli, wskazano co może zażądać kontrolujący, do czeg

Wydawnictwo: Presshouse Isabelle Wierzbicka

Cena: 120.45 zł 159

Doradca podatkowy radca prawny i adwokat w postępowaniu podatkowym i sądowoadministracyjnym

Doradca podatkowy radca prawny i adwokat w postępowaniu podatkowym i sądowoadministracyjnym

Łukasz Matusiakiewicz

Publikacja w sposób wysoce merytoryczny omawia pozycję doradcy podatkowego, radcy prawnego i adwokata w postępowaniu kontrolnym, podatkowym i sądowoadministracyjnym, wskazuje na powinności organów prowadzących postępowania z udziałem zawodowych pełnomocników Strony. Autor - z racji wieloletniego doświadczenia zdobytego w kontaktach z or

Wydawnictwo: Presshouse Isabelle Wierzbicka

Cena: 24.29 zł 27.2

Vat w instytucjach kultury w 2019 roku

Vat w instytucjach kultury w 2020 roku

Szczypiór Michał

Zmienione zasady rozliczania struktury podatku naliczonego i sprzedaży mieszkalnej w 2015 roku. Vat w instytucjach kultury w 2015 roku. Książka dostępna w sprzedaży od 15 listopada 2014 roku.

Wydawnictwo: Presshouse Isabelle Wierzbicka

Polecane działy

Polecane książki