Probacja Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa Konteksty antropologiczno-filozoficzne

Probacja Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa Konteksty antropologiczno-filozoficzne

79 zł 61.35 zł

Andrzej Bałandynowicz


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381600354
Rok wydania: 2019

PROBACJA RESOCJALIZACJA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA WYD2

Prezentowana publikacja oparta jest na podejściu interdyscyplinarno-międzyobszarowym. Autor ukazuje koncepcję probacji, która pozwala na stosowanie we wspomaganiu i nabywaniu umiejętności komunikacyjnych, rozwojowych i przystosowawczych osób karanych, wartości kreujących ich tożsamość osobową.