Problematyka własności nieruchomości warszawskich w okresie PRL i przemian ustrojowych

Problematyka własności nieruchomości warszawskich w okresie PRL i przemian ustrojowych

29.9 zł 28.62 zł

Michał Górski


Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Isbn: 8374415045
Rok wydania: 2006

Problematyka własności nieruchomości warszawskich w okresie PRL i przemian ustrojowych

Prezentowana publikacja stanowi próbę całościowego podejścia do niezmiernie skomplikowanej kwestii własności nieruchomości położonych na obszarze Warszawy w granicach z 1939 roku i objętych działaniem dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy. Autor podejmuje problem komunalizacji gruntów warszawskich, omawia przyczyny wprowadzenia dekretu i sytuację prawną byłych właścicieli oraz ich następców prawnych w okresie PRL, analizując zmiany odpowiednich przepisów, które następowały do roku 1989. W książce omówiono także, związaną z transformacją ustrojową, zmianę podejścia do własności prywatnej oraz w szerszym kontekście reprywatyzacji zaprezentowano aktualny status prawny i byłych właścicieli nieruchomości warszawskich i ich następców prawnych.