Procedury celne w unijnym kodeksie celnym

Marzenna Kałka


Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex
Isbn: 9788380280793
Rok wydania: 2017

Procedury celne w unijnym kodeksie celnym

W związku z wejściem w życie 1 maja 2016 r. Unijnego Kodeksu Celnego funkcjonowanie procedur celnych uległo istotnym zmianom. Zrezygnowano z dotychczasowego podziału na przeznaczenia celne i procedury celne, na nowo usystematyzowano i przebudowano procedury celne: dopuszczenia do obrotu, wywóz oraz tzw. procedury specjalne. Z każdą procedurą celną wiążą się inne obowiązki lub przywileje dla osoby dokonującej obrotu towarowego.
Książka stanowi próbę zebrania i omówienia podstawowych przepisów związanych z procedurami celnymi, w tym dotyczących nowych obowiązków i terminów w szczególności przy stosowaniu procedur specjalnych.
Książka ma na celu przybliżenie zarówno przedsiębiorcom, jak i funkcjonariuszom celnym zagadnień z zakresu unijnego prawa celnego.