Procedury i instrukcje zakładowego systemu HACCP z formularzami do zapisów

procedury GMP GHP HACCP


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 8371879423
Rok wydania: 2019

Procedury i instrukcje zakładowego systemu HACCP z formularzami do zapisów

Zgodnie z rozporządzeniem nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych oraz ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225). Funkcjonowanie systemu powinno być dokumentowane. Opracowanie przygotowane przez doświadczonego technologa, przewodniczącego zespołu HACCP w zakładzie branży spożywczej, obejmuje wzorcowe procedury i instrukcje wraz z formularzami służącymi do dokonywania zapisów, niezbędne przy opracowywaniu zakładowego systemu HACCP.

Spis treści: Nadzorowanie stanu sanitarnego Budynki i pomieszczenia Instrukcja dopuszczenia do pracy pracownika zatrudnionego bezpośrednio w produkcji Instrukcja pracy na stanowisku pracownika produkcji Instrukcja pracy na stanowisku pracownika odbioru surowca Instrukcja pracy na stanowisku operatora pakowaczki Instrukcja wprowadzania gości i osób wizytujących zakład Procedura Kontrola i badanie procesu i wyrobu Nadzorowanie dodatków i opakowań do produkcji Przechowywanie i dostarczanie wyrobów gotowych Nadzorowanie dokumentów dotyczących wyrobu Postępowanie z wyrobem niezgodnym w procesie produkcyjnym Postępowanie reklamacyjne Mycie i dezynfekcja Instrukcja postępowania ze środkami myjącymi i dezynfekującymi Instrukcja mycia i dezynfekcji grupy sprzętu czystego Instrukcja mycia i dezynfekcji grupy sprzętu brudnego Instrukcja postępowania w czasie usuwania awarii Instrukcja mycia mechanicznego w obiegu zamkniętym Instrukcja mycia w systemie CIP Instrukcja mycia ręcznego Instrukcja badania czystości linii technologicznych Deratyzacja i dezynsekcja Instrukcja nadzorowania śmieci, odpadów i ścieków Instrukcja nadzorowania szkodników Nadzorowanie maszyn i urządzeń do produkcji Nadzorowanie wyposażenia do kontroli i badań Nadzorowanie sprzętu do kontroli i badań na produkcji Nadzorowanie podłoży i odczynników chemicznych Nadzorowanie czynników energetycznych Nadzorowanie środków transportu Badanie wody Nadzorowanie wody Instrukcja postępowania w przypadku wyników badania wody niezgodnych z wymaganiami Odbiór surowca do produkcji Audyt systemu HACCP Nadzorowanie przepisów Działania korygujące i zapobiegawcze