Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
Bestseller

Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

128 zł 106.99 zł

Łukasz Paroń


Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Isbn: 9788365611796
Rok wydania: 2018

Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Autor książki Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy przedstawia przykładowe metody i kierunki postępowania profilaktycznego w obszarze mobbingu i dyskryminacji oraz innych zagrożeń psychospołecznych. Pokazuje, w jaki sposób należy opisać i wdrożyć zasady je regulujące. Dzięki książce czytelnik otrzyma gotowe wzory dokumentów ułatwiających realizację procedur m.in. w zakresie zgłaszania zjawisk negatywnych, prowadzenia postępowania wyjaśniającego, nakładania sankcji wobec mobbera lub osoby dyskryminującej, a także rozpoznawania skarg składanych w tzw. „złej wierze”. Książka Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy pomoże we wdrożeniu wewnątrzzakładowej polityki antymobbingowej, która ma istotne znaczenie w przypadku możliwych oskarżeń pracodawcy o to, że w zakładzie pracy doszło do niepożądanych zjawisk. Wdrożenie zaprezentowanych rozwiązań umożliwi skuteczną obronę poprzez wykazanie, że pracodawca dopełnił obowiązku, wprowadzając działania zapobiegawcze. Z książki dowiesz się:
Co jest mobbingiem i dyskryminacją, a co nie jest?
Jakie obowiązki musi wypełnić pracodawca w ramach zapobiegania negatywnym zjawiskom psychospołecznym?
Czy ma obowiązek rozpatrywać anonimowe zgłoszenie lub skargę złożoną przez osobę trzecią, a nie narażonego pracownika?
W jakich przypadkach należy powiadomić prokuraturę o popełnieniu przestępstwa?