Podatki lokalne wymiar pobór egzekucja

Podatki lokalne wymiar pobór egzekucja

139 zł 117,81 zł

Marcin Binaś


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381981941
Rok wydania: 2019

Procedury w podatkach lokalnych

Celem publikacji jest nie tylko przybliżenie podstawowych kwestii związanych z procedurami jakie charakteryzują podatki i opłaty lokalne, w szczególności ich naliczenie, pobór i egzekucja. Kluczowa wartość prezentowanej publikacji to zestaw najważniejszych zmian prawnych jakie maja wpływ na politykę finansowa gmin w ostatnich miesiącach w tym opis zmian w:

Ustawie o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
Ustawie o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym
Ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.
Dnia 11.9.2019 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, która 15.10.2019 r. została podpisana przez Prezydenta (w chwili oddawania opracowania do druku nie opublikowano jej jeszcze w Dzienniku Ustaw).
Objętościowo niemal 2/3 tej ustawy dotyczy materii związanej z egzekucją administracyjną, dlatego w publikacji zostały omówione najważniejsze zmiany (w celu przejrzystości zapisu w odrębnych punktach), które będą przydatne zwłaszcza dla tych gmin, których organy wykonawcze są jednocześnie organami egzekucyjnymi nie tylko w zakresie ,,zaległości podatkowych" lecz również z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdziale VIII prezentowanej publikacji przedstawiono podstawowe informacje o zasadach funkcjonowania gminach systemów gospodarowania odpadami komunalnymi, z uwzględnieniem ostatniej nowelizacji ustawy śmieciowej, która obowiązuje od 6.9.2019 r.

Dodatkowo Czytelnicy otrzymają kilka autorskich wzorów dokumentów w tym:

Wzór uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
Wzór uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
Wzór uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
Wzór uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nabywając niniejszą książkę, otrzymują Państwo:

zebrane w jednym miejscu zmiany prawne wprowadzone w 2019 r. w zakresie podatków i opłat lokalnych;
omówienie zmian w znowelizowanej obecnie ustawie o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych;
ukazanie najważniejszych z punktu widzenia gminnego wydziału podatkowego konsekwencji nowelizacji ustawy śmieciowej.
Najważniejsze zalety prezentowanej książki, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa to:

aktualność publikacji (omówienie kluczowych nowelizacji),
zbiór 200 najnowszych wyroków sądów administracyjnych odnoszących się do podatków lokalnych,
dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
autorskiej wzory dokumentów z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.