Proces karny Zagrodnik zwiera zmiany legislacyjne dokonane nowelą do k.p.k. z 19.07.2019 r.
Bestseller

Proces karny Zagrodnik zwiera zmiany legislacyjne dokonane nowelą do k.p.k. z 19.07.2019 r.

Jarosław Zagrodnik


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381879286
Rok wydania: 2020

Proces karny Zagrodnik zwiera zmiany legislacyjne dokonane nowelą do k.p.k. z 19.07.2019 r.

Podręcznik zawiera systematyczne i gruntowne omówienie:
teorii procesu karnego,
międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego,
zagadnień części ogólnej prawa karnego procesowego oraz dotyczących przebiegu procesu karnego, z uwzględnieniem jego zasadniczych odmian.
W publikacji przedstawiono konkretne rozwiązania kwestii spornych w praktyce. Nowe wydanie podręcznika uwzględnia gruntowne zmiany legislacyjne dokonane nowelą do k.p.k. z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, które mają na celu:

usprawnienie postępowania karnego, a także dostosowanie regulacji procesowych do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego. Nowelizacja wprowadza również m.in.:
ograniczenia zasady bezpośredniości,
mechanizmy mające zapobiegać zbędnemu powtarzaniu czynności procesowych,
zmianę formuły uzasadnień wyroków.