Prokuratura Europejska jako instytucja ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej Problematyka

Prokuratura Europejska jako instytucja ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej Problematyka

Grażyna Stronikowska


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381589598
Rok wydania: 2020

Prokuratura Europejska jako instytucja ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej Problematyka

Monografia przedstawia genezę i ewolucję koncepcji ochrony interesów finansowych Unii i idei Prokuratury Europejskiej. Analizie rozporządzenia dotyczącego Prokuratury Europejskiej towarzyszy przegląd potencjalnych modeli Prokuratury Europejskiej, w tym zaprezentowanie autorskich rozwiązań dotyczących jej kształtu instytucjonalnego, właściwości rzeczowej i procedury karnej, jako optymalnych, w świetle art. 86 TFUE, dla skutecznego ścigania przestępstw na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej.