Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

Małgorzata Gach


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378046592
Rok wydania: 2019

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową Aspekty prawne i podatkowe oraz rozwiązanie alternatywne z suplementem elektronicznym

Działalność gospodarczą można prowadzić w różnych formach prawnych. Znaczna część polskich przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Często jednak różnego rodzaju okoliczności uzasadniają potrzebę zmiany tej formy prowadzenia działalności na spółkę kapitałową. Następuje wówczas proces przekształcenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę z o.o. czy też spółkę akcyjną. Podstawy i zasady tego przekształcenia reguluje Kodeks spółek handlowych.

Czy każdy przedsiębiorca może podlegać przekształceniu?
Jaka jest procedura przekształcenia?
Jakie są korzyści takiego przekształcenia?
Czy spółka przekształcona staje się podmiotem wszystkich praw i obowiązków przedsiębiorcy przekształcanego?
Jakie są podatkowe skutki przekształcenia?
Autorki odpowiadają na te i inne pytania związane z przekształceniem, opisują jego poszczególne etapy, których prawidłowe przejście skutkuje zatwierdzeniem przekształcenia i rejestracją spółki przez sąd.
W książce omówione zostało również alternatywne rozwiązanie – wniesienie (aport) przedsiębiorstwa osoby fizycznej (przedsiębiorcy jednoosobowego) jako wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej wraz ze wskazaniem procedury wniesienia, skutków prawnych i podatkowych.

Integralną częścią książki jest suplement elektroniczny zawierający wzory niezbędnych do przekształcenia działalności w spółkę dokumentów w formacie edytowalnym (MS Word): Planu przekształcenia, Oświadczenia o przekształceniu, Aktu założycielskiego spółki (umowy spółki) oraz formularzy KRS.
Plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.
Spis zawartości suplementu elektronicznego do książki Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową :
Wzory dokumentów
Plan przekształcenia
Oświadczenie o przekształceniu
Akt założycielski
Wycena składników majątku
Formularze KRS
KRS-W3 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS-WH Sposób powstania podmiotu. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
KRS-WE Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS-WK Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki. Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
KRS-WM Przedmiot działalności. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców