Przepisy i zestawienia kadrowe 2019 Obowiązki pracodawcy wobec pracowników
Zapowiedź

Przepisy i zestawienia kadrowe 2019 Obowiązki pracodawcy wobec pracowników

Maciej Nałęcz


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381583534
Rok wydania: 2019

Przepisy i zestawienia kadrowe 2019 Obowiązki pracodawcy wobec pracowników Planowany termin wydania 10 maja 2019 roku

Niniejsza książka to podręczny zbiór przepisów z zakresu prawa pracy, dzięki któremu osoby, którym powierzono prowadzenie spraw pracowniczych, będą mogły sprawdzić lub potwierdzić zgodność podejmowanych przez siebie decyzji personalnych z przepisami prawa. Aktualność zawartych w książce przepisów na kwiecień 2019 r. oznacza, że uwzględnione zostały zmiany m.in. w zakresie digitalizacji i archiwizacji akt osobowych oraz ochrony danych osobowych w związku z obowiązywaniem RODO. Artykuły Kodeksu pracy wzbogacone zostały o bardzo ważne w praktyce stosowania prawa przepisy przejściowe.