Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników Malinowski
Bestseller

Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników Malinowski

Radosław Brzeski


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381249201
Rok wydania: 2018

Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników Malinowski

Przewodnik zawiera kompendium podstawowej wiedzy, niezbędnej do rozwiązywania ćwiczeń z logiki, podaje również wiele praktycznych wskazówek w tym zakresie. Spełnia także dwie funkcje:
- jest narzędziem służącym do praktycznego opanowania tej umiejętności,
- stanowi repetytorium wiedzy niezbędnej do rozwiązywania zadań.

Autorzy książki Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników omawiają problematykę kategorii syntaktycznych, relacji, rachunku zdań, rachunku nazw, rachunku predykatów oraz wypowiedzi modalnych. Mniej sformalizowane działy logiki nie zostały ujęte.