Publiczne prawo gospodarcze Olszewski, Hauser

 1. Prawo gospodarcze publiczne Powałowski
  Prawo gospodarcze publiczne Powałowski
  Studia Prawnicze wyd. Beck. Przedmiotem prawa gospodarczego publicznego jest regulacja zachowań państwa wobec przedsiębiorców, jest to prawo interwencji państwa i jego organów\r\noraz aparatu w sferze gospo ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788325544027 Autor: Powałowski Andrzej
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Prawo gospodarcze publiczne Ablewicz Kazusy Becka
  Prawo gospodarcze publiczne Ablewicz Kazusy Becka
  Kazusy Becka Prawo gospodarcze publiczne podzielone są na dwie części: PIERWSZA składa się z opisów stanów faktycznych wraz z odpowiedziami, literaturą oraz najważniejszym orzecznictwem i wskazówkami ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788325518967 Autor: Joanna A.
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Prawo gospodarcze publiczne Strzykowski
  Prawo gospodarcze publiczne Strzykowski
  Podręcznik jest wykładem prawa gospodarczego publicznego, przeznaczonym dla studentów prawa wyższych uczelni. Wykład obejmuje:- część ogólną: pojęcie prawa gospodarczego publicznego, źródła i zasa ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788376205199 Autor: Strzykowski Kazimierz
  LexisNexis Polska
 4. Publiczne prawo gospodarcze Szafrański Snażyk
  Publiczne prawo gospodarcze Szafrański Snażyk
  Książka Wykłady Becka będzie stanowiła pomoc w poznaniu podstawowych zagadnień z zakresu publicznego prawa gospodarczego. W publikacji tej omówiono następujące kwestie: - konstytucyjna regulacja gospod ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788325554965 Autor: Zofia Snażyk
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Leksykon prawa gospodarczego publicznego 100 podstawowych pojęć
  Leksykon prawa gospodarczego publicznego 100 podstawowych pojęć
  Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest zasadniczo swobodne, ale z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Prawo gospodarcze publiczne to zespół norm, które war ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788325527372 Autor: Andrzej Powałowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Prawo gospodarcze publiczne Powałowski Podręczniki Prawnicze
  Prawo gospodarcze publiczne Powałowski Podręczniki Prawnicze
  Książka dla studentów prawa, administracji, \r\nekonomii, zarządzania, a także do osób, które pragną poznać ważniejsze instytucje publicznego prawa gospodarczego. Charakterystyczną cechą podręcznika ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788325503680 Autor: Andrzej Powałowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Prawo gospodarcze publiczne Powałowski
  Prawo gospodarcze publiczne Powałowski
  Studia Prawnicze wyd. Beck. Przedmiotem prawa gospodarczego publicznego jest regulacja zachowań państwa wobec przedsiębiorców, jest to prawo interwencji państwa i jego organów oraz aparatu w sferze gospod ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325572662 Autor: Andrzej Powałowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Publiczne prawo gospodarcze Olszewski
  Publiczne prawo gospodarcze Olszewski
  W podręczniku prawniczym wyd. Beck omówiono najważniejsze akty prawne mające charakter przepisów publicznych i dotyczące aspektów gospodarczych, w tym ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, o oc ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788325503680 Autor: Jan O.
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Prawo gospodarcze publiczne 2012 Podręczniki LexisNexis
  Prawo gospodarcze publiczne 2020 Podręczniki LexisNexis
  Podręcznik jest wykładem prawa gospodarczego publicznego, przeznaczonym dla studentów prawa wyższych uczelni. Wykład obejmuje część ogólną: pojęcie prawa gospodarczego publicznego, źródła i zasady ...
  Wydanie: 2012 Isbn: Autor: Kazimierz Strzyczkowski
  LexisNexis Polska
 10. Publiczne prawo gospodarcze Wykłady Becka
  Publiczne prawo gospodarcze Wykłady Becka
  Seria Wykłady Becka zawiera niezbędny pakiet wiedzy z dziedziny prawa, która jest przedmiotem egzaminacyjnym. Każde zagadnienie omówione jest w krótkiej\r\nformie, jednocześnie od strony teoretycznej i pra ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788325531638 Autor: Zofia Snażyk
  Wydawnictwo C.H.Beck