Publicznoprawne przesłanki derogacyjne w swobodnym przepływie towarów w Unii Europejskiej

Publicznoprawne przesłanki derogacyjne w swobodnym przepływie towarów w Unii Europejskiej

49.9 zł 41.79 zł

Andruszkiewicz Krzysztof


Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Isbn: 9788360550380
Rok wydania: 2012

Publicznoprawne przesłanki derogacyjne w swobodnym przepływie towarów w Unii Europejskiej

"Jedną z fundamentalnych zasad Unii Europejskiej jest swobodny przepływ towarów. Oparty jest on na założeniu, że każdy towar legalnie wyprodukowany lub wprowadzony do obrotu (.) w jednym z państw członkowskich powinien mieć zagwarantowaną swobodną cyrkulację na rynku wewnętrznym. Od tak sformułowanej zasady możliwe są odstępstwa (.). Celem recenzowanego opracowania jest . Autor stawia też wyraźnie tezę: (.). Autor słusznie podkreśla, że opracowana przez niego problematyka nie została do tej pory przedstawiona w sposób całościowy w literaturze polskiej (.). Autor wykorzystał szeroki materiał badawczy (.). Na uznanie zasługuje zwłaszcza szerokie wykorzystanie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości."