Rachunek kosztów w jednostkach gospodarczych
Bestseller

Rachunek kosztów w jednostkach gospodarczych

47.25 zł 35.34 zł

Edward Nowak


Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
Isbn: 9788389179678
Rok wydania: 2013

Rachunek kosztów w jednostkach gospodarczych

Jednostki gospodarcze prowadzące działalność w warunkach gospodarki rynkowej ciągle poszukują sposobów zwiększenia zysków. Główną rolę w tych dążeniach odgrywa poprawa efektywności wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa. Dzięki temu osiąga się utrzymanie na możliwie niskim poziomie kosztów niezbędnich do prowadzenia działalności gospodarczej. Dążenie do bardziej racjonalnego gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa powoduje ciągłe zainteresowanie poziomem ponoszych kosztów, co stwarza podstawy do oceny działalności prowadzonej przez jednostki gospodarcze. Koszty są bowiem tym czynnikiem, który wpływa bezpośrednio na wyniki finansowe osiągane przez przedsiębiorstwo. (...) W niniejszej książce rachunek kosztów został potraktowany jako źródło informacji ekonomicznej na potrzeby oceny działalności oraz zarządzania jednostkami gospodarczymi. To założenie zdecydowało o zawartości pracy i strukturze. Szczególny nacisk położono w niej na zasady generowania wieloprzekrojowych informacji o kosztach działalności uwzględniających potrzeby różnych odbiorców tych informacji. Pierwsza część książki poświęcona jest problemom rachunku kosztów oraz istocie kosztów działalności jednostki gospodarczej. W drugiej zaprezentowano sposób prowadzenia rachunku kosztów na potrzeby obligatoryjnej sprawozdawczości finansowej. W trzeciej natomiast ukazano wybrane zagadnienia rachunku kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem.