Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce Sałdyka

Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce Sałdyka

Sałdyka Paweł


Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex
Isbn: 9788380280519
Rok wydania: 2017

Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce Sałdyka Techniki sporządzania

Książka napisana przez Sałdykę omawia w bardzo przystępny i zrozumiały sposób problematykę rachunku przepływów pieniężnych.
Opracowanie zawiera m.in.:
- liczne przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie istoty i zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji cash flow,
- przykład całościowy, kompleksowo przedstawiający technikę sporządzania sprawozdania z przypływów pieniężnych zarówno metoda pośrednia jak i metodą bezpośrednią,
- przykład praktycznego zastosowania arkusza kalkulacyjnego Excel,
- kluczowe różnice występujące między KSR 1 a MSR 7, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu dotyczącego podatku dochodowego,
- analizę wskaźnikowa rachunku przepływów pieniężnych.

Konsekwentne przestrzeganie zaprezentowanych w książce Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce zasad zapewnia bezbłędne i – co najważniejsze – bezproblemowe sporządzenie sprawozdania z przepływów pieniężnych.