Rachunkowość w planowaniu i rozliczaniu projektów

Rachunkowość w planowaniu i rozliczaniu projektów

Publikacja zawiera przykładowe rozwiązania problemów dotyczących:
planowania projektów,
ustalania budżetów projektowych,
monitorowania i kontroli ich przebiegu,
rozliczania projektów zgodnie z prawem bilansowym i podatkowym.
Ponadto przedstawiono cały proces planowania i realizacji projektu przy wykorzystaniu rachunkowości finansowej i zarządczej. Niewątpliwym walorem publikacji są praktyczne rozwiązania możliwe do bezpośredniego zastosowania w każdej jednostce w zakresie ujęcia w księgach rachunkowych realizowanych projektów, w tym budowy planu kont oraz sposobów prezentacji informacji dotyczących projektów w sprawozdaniu finansowym. Książka będzie pomocą w pracy głównych księgowych, prawników oraz menedżerów wszystkich szczebli zarządzania jednostkami gospodarczymi, a także pracowników działów IT.