Rachunkowość Budżetowa Winiarska
Bestseller

Rachunkowość Budżetowa Winiarska

129 zł 97.69 zł

Kazimiera Winiarska


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381244305
Rok wydania: 2018

Rachunkowość Budżetowa Winiarska

rachunkowość budżetowa interpretuje szczególne zasady rachunkowości stosowanej w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych. Książka jest przeznaczona dla księgowych tego sektora. Ma im ułatwić księgowanie operacji oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych. W treści książki uwzględniono między innymi:

teoretyczne zagadnienia finansów publicznych,
tendencje międzynarodowe rachunkowości sektora publicznego,
przykłady jednostek działających w formach instytucji gospodarki budżetowej, agencji wykonawczych oraz państwowych funduszy celowych,
zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych,
specyfikę rachunkowości budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, a także samorządowych zakładów budżetowych,
korespondencje wybranych kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w układzie zespołów planów kont,
ewidencje pozyskiwania i wykorzystania funduszy pomocowych Unii Europejskiej,
zakres sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
kontrolę zarządczą i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych,
zarys rachunkowości zarządczej w sektorze finansów publicznych.
Publikacja może być wykorzystywana także podczas zajęć z rachunkowości budżetowej w szkołach średnich i wyższych oraz na szkoleniach z tego zakresu. Cenną pomoc dydaktyczną stanowią zamieszczone w niej przykłady i zadania z rozwiązaniami.