Rachunkowość finansowa od teorii do praktyki

Rachunkowość finansowa od teorii do praktyki

80 zł 59.43 zł

Szczypa Piotr


Wydawnictwo: CeDeWu
Isbn: 9788381020527
Rok wydania: 2018

Rachunkowość finansowa od teorii do praktyki

Książka rachunkowość finansowa - od teorii do praktyki stanowi drugi stopień wtajemniczenia w system rachunkowości finansowej. Jest kontynuacją treści zawartych w książce Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki. Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane są niezbędne treści teoretyczne poparte praktycznymi przykładami i zadaniami. Ponadto do każdego zadania podane jest rozwiązanie. Dzięki tej książce zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności przydatne przede wszystkim w życiu zawodowym na różnych stanowiskach specjalności z zakresu rachunkowości, a mianowicie:
- psychologiczne i etyczne uwarunkowania współczesnej rachunkowości;

- ewidencja księgowa i wycena środków pieniężnych i kredytów bankowych;

- ewidencja księgowa i wycena należności i zobowiązań;

- ewidencja księgowa i wycena wartości niematerialnych i prawnych;

- ewidencja księgowa i wycena środków trwałych oraz środków trwałych w budowie;

- ewidencja księgowa i wycena inwestycji długoterminowych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych;

- ewidencja księgowa i wycena rzeczowych składników obrotowych (zapasów);

- ewidencja księgowa kosztów i przychodów rozliczanych w czasie;

- ewidencja księgowa i wycena składników kapitałów (funduszy) własnych i rezerw;

- ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego;

- sporządzanie sprawozdania finansowego.