Rachunkowość finansowa zbiór zadań
Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne Walińska

Rachunkowość finansowa zbiór zadań Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne Walińska

Walińska Ewa


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326434648
Rok wydania: 2014

Rachunkowość finansowa zbiór zadań Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne Walińska

Książka jest zbiorem pytań kontrolnych, testów, zadań i problemów, dotyczących tak ogólnych, jak i szczegółowych zagadnień rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, regulowanych przepisami polskiego prawa bilansowego. Zawiera ponadto wskazówki metodyczne, ułatwiające samodzielne analizowanie i wieloaspektowe interpretowanie prezentowanych przypadków, osadzonych w polskich realiach prawno-gospodarczych (autorzy korzystali z własnych doświadczeń związanych z wdrażaniem rozwiązań sprawozdawczych i ewidencyjnych w polskich przedsiębiorstwach różnych branż), a także odpowiedzi na pytania testowe oraz wzorcowe rozwiązania wybranych zadań i problemów. Wykorzystanie w zadaniach zamieszczonego w aneksie przykładowego planu kont umożliwia poznanie dobrych praktyk w zakresie ewidencji księgowej. Opracowanie stanowi kontynuacją oraz pogłębienie teoretycznych rozważań, podejmowanych przez autorów w książce rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Podręcznik (Wolters Kluwer 2014). Może być również traktowane jako odrębna pozycja do studiowania, bogaty zestaw pytań, testów i zadań pozwala bowiem na doskonalenie umiejętności stosowania zasad rachunkowości w praktyce.