Rachunkowość finansowa zbiór zadań z rozwiązaniami Chałupczak z suplementem elektronicznym
Zapowiedź

Rachunkowość finansowa zbiór zadań z rozwiązaniami Chałupczak z suplementem elektronicznym

Jolanta Chałupczak


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378047308
Rok wydania: 2020

Rachunkowość finansowa zbiór zadań z rozwiązaniami Chałupczak z suplementem elektronicznym

Bogaty zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia stanowi kontynuację i rozszerzenie zagadnień zawartych w części 1 Zasady rachunkowości – zbiór zadań z rozwiązaniami. Zalety publikacji, które pomogą w nauce rachunkowości:
układ zbioru dostosowany do jednostki lekcyjnej: wprowadzenie, rozwiązane przykłady, zadania do rozwiązania (z miejscami do uzupełnienia);
liczne tabele, zestawienia, schematy ewidencji ułatwiające zrozumienie i opanowanie poszczególnych zagadnień;
odpowiedzi do wszystkich zadań zamieszczonych w opracowaniu są dostępne w formie suplementu elektronicznego (plik PDF), który można pobrać poprzez Internet, postępując zgodnie ze szczegółową instrukcją znajdującą się w książce.
Treści zawarte w książce z rachunkowości finansowej są zgodne, w odpowiadającym im zakresie, z podstawą programową kształcenia w zawodach technik ekonomista (nr zawodu 331403) i technik rachunkowości (nr zawodu 431103).
Zagadnienia przedstawione w książce rachunkowość finansowa zbiór zadań z rozwiązaniami:
Rozliczenia pieniężne (środki i rozliczenia pieniężne, weksle własne i obce, środki pieniężne w walutach obcych)
Rozrachunki (wycena, zasady ewidencji, odpisy aktualizujące wartość należności, ewidencja rozrachunków z pracownikami)
Materiały (wycena, ewidencja, stałe i zmienne ceny ewidencyjne)
Towary (wycena, ewidencja)
Aktywa trwałe (klasyfikacja, wycena, dokumentacja, amortyzacja środków trwałych – ujęcie bilansowe i podatkowe)
Koszty działalności (warianty ewidencji i rozliczania kosztów, rozliczanie kosztów zakupu, kosztów wydziałowych, kosztów produkcji pomocniczej, kosztów ogólnego zarządu i kosztów sprzedaży, rozliczenia międzyokresowe kosztów, kalkulacja kosztów)
Produkty pracy (wycena i ewidencja)
inwentaryzacja (metody i terminy inwentaryzacji, klasyfikacja różnic inwentaryzacyjnych i zasady ich rozliczania i ewidencji)
Wynik finansowy (wynik ze sprzedaży, pozostała działalność operacyjna, działalność finansowa i wyniki nadzwyczajne, warianty ustalania wyniku finansowego, ustalanie zobowiązania podatkowego, odroczony Podatek dochodowy)