Rachunkowość majątku i kapitałów przedsiębiorstwa problemy wybrane Kamiński
Bestseller

Rachunkowość majątku i kapitałów przedsiębiorstwa problemy wybrane Kamiński

49.9 zł 40.69 zł

Ryszard Kamiński


Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Isbn: 8387148652
Rok wydania: 2005

Rachunkowość majątku i kapitałów przedsiębiorstwa problemy wybrane Kamiński

W książce autor przedstawia najważniejsze regulacje dotyczące zagadnień ujętych w tytule publikacji z jednoczesnym komentarzem, ukazującym ekonomiczny sens przyjętych w przepisach rozwiązań oraz skutek ich zastosowań w praktyce. W opracowaniu zajęto się przede wszystkim przepisami ustawy o rachunkowości oraz niektórymi aktami wykonawczymi do tego aktu prawnego. Dokonując interpretacji tych przepisów, autor niejednokrotnie odwołuje się do uregulowań Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. W przypadkach uzasadnionych istotą omawianego zagadnienia przedmiotem prezentacji i komentarza są również przepisy podatkowe. Wszystkie analizowane kwestie są ilustrowane licznymi przykładami, przedstawiającymi metody wyceny, ewidencji i wykazywania składników aktywów i pasywów bilansu oraz wybranych operacji gospodarczych. Książka może być wykorzystana przez szeroki krąg czytelników, głównie przez studentów zajmujących się rachunkowością i finansami, ale również w praktyce gospodarczej przez pracowników działów księgowości oraz firm konsultingowych, a także przez biegłych rewidentów.