Rachunkowość od podstaw Zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami

Rachunkowość od podstaw Zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami

Małkowska Danuta


Wydawnictwo: ODDK
Isbn: 9788378043058
Rok wydania: 2016

Rachunkowość od podstaw Zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami z suplementem elektronicznym

Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z rozwiązaniami uwzględniający zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 23 września 2015 r. Każde zagadnienie poprzedzono wprowadzeniem teoretycznym, które pozwala na zapoznanie się z danym tematem, a także na usystematyzowanie i przypomnienie wiadomości: od zasobów majątkowych i źródeł finansowania, poprzez bilans, operacje gospodarcze, podatki, rozliczenia, zasady wyceny i ewidencji, aż do ustalania wyniku finansowego. Bogaty wybór różnorodnych zadań pomoże w nauce rachunkowości osobom na różnych etapach nauki i poziomie zaawansowania. Liczne tabele, zestawienia, ewidencje oraz zamieszczone wzory ułatwiają prawidłowe zrozumienie poruszanych zagadnień. W uzupełnieniu wykaz kont syntetycznych. Zbiór rozwiązań zawiera odpowiedzi do wszystkich zadań zamieszczonych w publikacji i jest on udostępniony w formie suplementu elektronicznego (plik w formacie pdf). Plik można pobrać poprzez Internet (szczegółowa instrukcja zamieszczona jest w książce).
Najważniejsze zmiany wprowadzone do obecnego wydania podręcznika:
Rozszerzenie informacji o istocie, polityce i zasadach rachunkowości.
Wprowadzenie nowych wzorów sprawozdań finansowych po zmianie ustawy o rachunkowości dla:
– jednostek sporządzających pełne sprawozdanie finansowe,
– jednostek mikro,
– jednostek małych.

Rozszerzenie informacji o zasadach księgowania krótkoterminowych aktywów finansowych (akcje, obligacje) zakup i sprzedaż – nowe schematy, przykłady, zadania.
Wprowadzenie szeregu zmian w komentarzach, przykładach oraz zadaniach dotyczących ewidencji podatku VAT, obrotu towarowego, rozliczeń międzyokresowych kosztów, środków trwałych, rozliczania kosztów zarządu i sprzedaży.