Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych

Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych

49 zł 37,73 zł

Niemczyk Roman


Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Isbn: 9788376411927
Rok wydania: 2010

Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych

Duże zainteresowanie zagadnieniami rachunkowości wspólnot mieszkaniowych zainspirowały autora do napisania tej książki. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 rok o własności lokali (tekst jednolity DzU nr 80,poz. 903) daje możliwość samodzielnego podejmowania decyzji o metodach i sposobach zarządzania, a więc również przyjętej polityce i specyfice rachunkowości, nie tylko nieruchomościami wspólnymi, ale również wspólnotami mieszkaniowymi. Mieści się w tym zakresie stanowienie prawa we wspólnocie mieszkaniowej poprzez uchwały właścicieli, których przedmiotem są w szczególności sprawy przekraczające tzw. czynności zwykłego zarządu. Właściciele mają prawo do uchwalenia własnego statutu oraz opracowania wewnętrznych regulaminów, interpretując, precyzując, a nawet uzupełniając przepisy ustawy o własności lokali. Wszystkie te czynności są realizowane w aspekcie rachunkowości na podstawie określenia:
polityki rachunkowości,
techniki i formy rachunkowości,
ewidencji i dokumentacji księgowej,
dekretacji podstawowych operacji gospodarczych,
sprawozdawczości finansowej.

Książka przynosi odpowiedzi na pytania:
na jakich zasadach może powstać wspólnota mieszkaniowa i jak nią efektywnie zarządzać?
Opracowanie rachunkowość wspólnot mieszkaniowych jest poradnikiem przeznaczonym dla administratorów, zarządców, urzędników gminnych, a przede wszystkim dla samych członków wspólnot mieszkaniowych w celu lepszego poznania istoty funkcjonowania i specyfiki rachunkowości tych wspólnot.
Spis treści :
Od autora
Rozdział 1. Charakterystyka funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych
1.1. Podstawowe kategorie dotyczące wspólnot mieszkaniowych
1.2. Funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych
1.3. Prawa i obowiązki właścicieli lokalu
1.4. Podstawowe obowiązki wspólnoty
1.5. Koszty utrzymania i zasady ich rozliczania
1.6. Zarządzanie nieruchomością wspólną
1.7. Podatek dochodowy we wspólnotach mieszkaniowych
Rozdział 2. Księgi rachunkowe wspólnot mieszkaniowych
2.1. plan kont wspólnot mieszkaniowych
2.2. Charakterystyka planu kont
2.3. Analiza zakresu maksymalnego
2.4. Uproszczona ewidencja księgowa
2.5. Dekretacja podstawowych operacji gospodarczych
2.6. Sprawozdawczość finansowa
Rozdział 3. Uchwały i ustawy wspólnot mieszkaniowych
3.1. Uchwały właścicieli lokali
3.2. Projekty uchwał i ustaw wspólnot mieszkaniowych
3.3. Projekt statutu wspólnoty
3.4. Projekt umowy o zarządzaniu nieruchomością wspólną
Bibliografia