Sprawozdanie finansowe rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej
Bestseller

Sprawozdanie finansowe rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej

157.5 zł 116.59 zł

Irena Majsterkiewicz


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788378046554
Rok wydania: 2018

Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej

Praktyczny przewodnik po rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej z wzorcowym planem kont, zarządzeniem w sprawie zasad (polityki) rachunkowości oraz wzorami sprawozdania finansowego. Fachowym komentarzom towarzyszy szereg wzorów niezbędnych dokumentów, które zamieszczono również w suplemencie elektronicznym w formacie MS Word, umożliwiając tym samym zaimplementowanie proponowanych rozwiązań dla celów własnej wspólnoty mieszkaniowej. Suplement elektroniczny można pobrać przez Internet (zainstalowanie wymaga systemu operacyjnego MS Windows).
Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej.
Wstęp
Bilans Wspólnoty Mieszkaniowej
Rachunek zysków i strat Wspólnoty Mieszkaniowej
Informacja dodatkowa (wzory załączników do sprawozdania finansowego)
Należności z tytułu dostaw i usług z pozostałych tytułów wg struktury i terminów przeterminowania
Należności z tytułu zaliczek przysługujących od właścicieli lokali wg struktury i terminów przeterminowania
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wg struktury i terminów spłaty
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz z pozostałych tytułów wg struktury i terminów wymagalności
Zobowiązania z tytułu nadpłaconych zaliczek od właścicieli lokali
Zestawienie zmian w funduszu remontowym
Zestawienie zmian w funduszu nabyciaśrodków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Utrzymanie nieruchomości wspólnej – koszty i przychody
Dostawy mediów do lokali – rozliczenie
Dane do podatku dochodowego od osób prawnych
UZ-10. Koszty i przychody podatkowe do rozliczenia w czasie
Zasady sporządzania sprawozdania finansowego (komentarze do poszczególnych druków sprawozdania).