Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej wzorcowy plan kont z komentarzem 2019
Bestseller

Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej wzorcowy plan kont z komentarzem 2019

157.5 zł 116.59 zł

Irena Majsterkiewicz


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378046554
Rok wydania: 2018

Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej wzorcowy plan kont z komentarzem zasady (polityka) rachunkowości – sprawozdanie finansowe (z suplementem elektronicznym)

Praktyczny przewodnik po rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej z wzorcowym planem kont, zarządzeniem w sprawie zasad (polityki) rachunkowości oraz wzorami sprawozdania finansowego. Fachowym komentarzom towarzyszy szereg wzorów niezbędnych dokumentów, które zamieszczono również w suplemencie elektronicznym w formacie MS Word, umożliwiając tym samym zaimplementowanie proponowanych rozwiązań dla celów własnej wspólnoty mieszkaniowej. Suplement elektroniczny można pobrać przez Internet (zainstalowanie wymaga systemu operacyjnego MS Windows).
Publikacja zawiera m.in.:
wzór uchwały w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej;
zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (m.in. technika i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych – plan kont, wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowym nośniku danych, zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych, opis systemu przetwarzania danych w programie finansowo-księgowym, opis systemu przetwarzania danych przy użyciu komputera);
omówienie systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym danych i zbiorów ksiąg rachunkowych prowadzonych przy użyciu komputera;
metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;
wzorcowy plan kont wspólnoty mieszkaniowej z komentarzem do poszczególnych kont oraz wskazaniem typowych operacji ujmowanych na stronie Wn i Ma każdego konta;
zasady prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym wspólnoty mieszkaniowej (bilans, rachunek zysków i strat wspólnoty mieszkaniowej, informacje dodatkowe).