Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów Tom 1

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów Tom 1

Sojak Sławomir


Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK
Isbn: 9788372857309
Rok wydania: 2015

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów Tom 1

Tom I zawiera podstawowe informacje o rozwoju rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, wprowadza w proces podejmowania decyzji. Wskazuje na nową terminologię kosztów oraz ich klasyfikację wykorzystywaną w podejmowaniu decyzji. Oprócz kosztów zmiennych i stałych scharakteryzowano koszty relewantne i utraconych korzyści. Podręcznik zawiera przykłady wykorzystania kosztów zmiennych oraz kosztów relewantnych w podejmowaniu decyzji krótkoterminowych, operacyjnych, dotyczących ustalania cen, wyboru wariantu produkcji. Omówiono podstawowe metody oceny efektywności decyzji inwestycyjnych, zawarto opis procedury sporządzania oraz kontroli wykonania budżetu. Tom I kończą zagadnienia związane z wyceną transferów, pomiarem i oceną efektywności działania w przedsiębiorstwach zdecentralizowanych, zarówno krajowych jak i wielonarodowych.