Rachunkowość zarządcza Kiziukiewicz

Rachunkowość zarządcza Kiziukiewicz

59.99 zł 43.99 zł

Rachunkowość zarządcza Kiziukiewicz

Książka ma na celu przedstawienie ogólnych zasad rachunkowości zarządczej z uwzględnieniem jej powiązań z rachunkowością finansową w warunkach polskich przedsiębiorstw. Po scharakteryzowaniu istoty i zakresu rachunkowości zarządczej oraz jej powiązań z zarządzaniem, prezentuje się możliwości wykorzystania obligatoryjnej sprawozdawczości finansowej na potrzeby rachunkowości zarządczej w kontekście obowiązująch regulacji polskiego prawa bilansowego. Rozpatruje się zatem potencjał informacyjny bilansu, rachunku zysku i strat, zestawienia zmian w kapitale/funduszu własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej. Następnie omawia się zagadnienia rachumku kosztów i wyników jako bazy ewidencyjnej rachunkowości zarządczej.