Rada pedagogiczna obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność wzory i przykłady dokumentów regulamin działalności rady pedagogicznej
Bestseller

Rada pedagogiczna obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność wzory i przykłady dokumentów regulamin działalności rady pedagogicznej

69 zł 58,29 zł

Krzysztof Gawroński


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381872362
Rok wydania: 2019

Rada pedagogiczna

Publikacja zawiera praktyczne informacje dotyczące organizacji pracy rady pedagogicznej. Szczegółowo zostały omówione zasady funkcjonowania rady pedagogicznej wynikające z obowiązujących przepisów prawa, m.in.:
zadania dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady,
kompetencje stanowiące, opiniodawcze i uprawnienia rady pedagogicznej,
dokumentowanie i protokołowanie zebrań rady.
Książka zawiera porady dla dyrektorów dotyczące sprawnego prowadzenia zebrań oraz pomysły na efektywną współpracę z zespołem rady pedagogicznej. Zamieszczono również wzory i przykłady dokumentów opracowanych w oparciu o najnowsze przepisy prawa m.in. regulamin działalności rady pedagogicznej. Książka jest przeznaczona dla nauczycieli, dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych. Może zainteresować również pracowników organów sprawujących nadzór pedagogiczny i organów prowadzących, a także studentów kierunku zarządzanie oświatą.

Ogólne zasady funkcjonowania rady pedagogicznej
Kompetencje i uprawnienia
Uchwały rady pedagogicznej
Regulamin działalności rady pedagogicznej
Przewodniczący rady pedagogicznej
Przygotowanie i prowadzenie zebrań
Protokół zebrania rady pedagogicznej
Zespoły rady pedagogicznej
Rozwiązywanie konfliktów w radzie pedagogicznej
Aby nie popełnić błędu...
Załącznik Przykładowe zestawienie orzeczeń w sprawie działalności rady pedagogicznej
Komentarz autorski do spraw z pkt i zestawienia w załączniku nr
Słowniczek terminów
Bibliografia
Akty prawne
Orzecznictwo