Rada stanu Księstwa Warszawskiego Krzymkowski

Rada stanu Księstwa Warszawskiego Krzymkowski

59.99 zł 43.99 zł

Krzymkowski Marek


Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Isbn: 9788360550304
Rok wydania: 2011

Rada stanu Księstwa Warszawskiego Krzymkowski

W literaturze polskiej brak jest monografii poświęconej instytucji Rady Stanu. Niniejsza praca jest próbą wypełnienia tej luki. O tym, jak ważne jest to zadanie, świadczy to, że opublikowanie monografii na ten temat miał w swoich planach tak wybitny znawca ustroju Księstwa Warszawskiego, jakim był prof.Sobociński. W ramach podjętej problematykistarano się przede wszystkim odpowiedzieć na pytania o skład, organizację wewnętrzną i kompetencje organu. Ważnym celem tego opracowania było też porównanie Rady Stanu Księstwa Warszawskiego z jej odpowiedniczkami we Francji i państwach od niej zależnych. Pozwoliło to odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu w wyniku polskiej instytucji przejęto wzorce francuskie, a w jakim zastosowano rozwiązania oryginalne. Poza tym starano się wyjaśnić, czy Rada stanu Księstwa Warszawskiego różniła się od analogicznych instytucji w państwach systemu napoleońskiego, a jeżeli tak, to na czym te ewentualne odrębności polegały