Regulacje MDR Raportowanie o schematach podatkowych Komentarz obowiązek przekazywania informacji o schemacie podatkowym

Regulacje MDR Raportowanie o schematach podatkowych Komentarz obowiązek przekazywania informacji o schemacie podatkowym

169 zł 148,04 zł

Krzysztof Gil


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381586054
Rok wydania: 2019

Regulacje MDR

Prezentowana publikacja Regulacje MDR. Raportowanie o schematach podatkowych. Komentarz to kompleksowe omówienie problematyki dotyczącej nowej instytucji, jaką jest obowiązkowe ujawnianie władzom podatkowym informacji o tzw. schematach podatkowych. Na mocy nowych przepisów do raportowania zobowiązane będą podmioty, które w sferze zawodowej zajmują się przygotowywaniem, oferowaniem i wdrażaniem swoim klientom tych schematów, a także podatnicy. Instytucja ta została dodana Rozdziałem 11a „Informacje o schematach podatkowych" dodanym ustawą z 23.10.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193), która weszła w życie 1.1.2019 r. W książce Raportowanie o schematach podatkowych Autorzy poruszyli m.in. następujące kwestie:
obowiązek przekazywania informacji o schemacie podatkowym przez promotora;
obowiązek przekazywania informacji o schemacie podatkowym przez korzystającego;
obowiązek przekazywania informacji o schemacie podatkowym przez wspomagającego;
zakres przekazywanych informacji;
sposób przekazywania informacji, nadawanie NSP;
wydawanie ogólnych wyjaśnień;
kara pieniężna;
informatyzacja przesyłania informacji o schematach podatkowych.