Regulamin używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej z ewidencją przebiegu pojazdu i wzorcową dokumentacją

Regulamin używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej z ewidencją przebiegu pojazdu i wzorcową dokumentacją

157.5 zł 116.10 zł

Mroczkowska Renata


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378042006
Rok wydania: 2014

Regulamin używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej z ewidencją przebiegu pojazdu i wzorcową dokumentacją (z suplementem elektronicznym)

Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują zmiany w ustawie o VAT umożliwiające podatnikom pełne (100%) odliczenie podatku VAT od wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Warunkiem odliczenia jest wykorzystywanie tych pojazdów wyłącznie do działalności gospodarczej.
Gotowy do wdrożenia Regulamin używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej z ewidencją przebiegu pojazdu i wzorcową dokumentacją, określający wewnętrzne zasady używania samochodów firmowych, w tym m.in.:
- zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu – wersja papierowa i elektroniczna,
- postępowanie w przypadku kradzieży ewidencji,
- archiwizacja dokumentów,
- zasady odpowiedzialności pracownika, w tym materialnej,
- procedura w przypadku podania błędnych danych,
- informacja VAT-26,
- polityka bezpieczeństwa.

Regulamin zawiera też wzorcową dokumentację, w tym m.in.:
- upoważnienie do prowadzenia samochodu służbowego,
- umowa o korzystanie z samochodu służbowego,
- zamówienie pracownika na przydział samochodu służbowego,
- protokół z przekazania samochodu służbowego,
- ewidencja przebiegu pojazdu – z funkcją automatycznego zliczania (wersja dla pracowników i nie pracowników).