Wypadki i inne zdarzenia drogowe. Opiniowanie w sprawach rekonstrukcji

Wypadki i inne zdarzenia drogowe. Opiniowanie w sprawach rekonstrukcji

Piotr Krzemień


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 8374167858
Rok wydania: 2020

Wypadki i inne zdarzenia drogowe. Opiniowanie w sprawach rekonstrukcji

publikacji szczegółowo omówiono m.in:
dowody w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych, znaczenie dowodowe opinii pozaprocesowej, zasady oceny opinii;
użycie nowoczesnych technik w opiniowaniu w sprawach wypadków drogowych, w tym: wykorzystanie odbiorników GPS, kamer samochodowych, tachografów, „czarnych skrzynek” i sterowników pojazdów;
zasady sporządzanie opinii biegłego do spraw techniki samochodowej.
W opracowaniu wyczerpująco zaprezentowano również:
przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji oraz najważniejsze wykroczenia drogowe;
zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym: szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania, pierwszeństwa, prędkości dostosowanej.