RODO dla samorządu i administracji zmiany od 4 maja 2019 roku Wzory dokumentów z objaśnieniami + aktywne druki na pendrive

RODO dla samorządu i administracji zmiany od 4 maja 2019 roku Wzory dokumentów z objaśnieniami + aktywne druki na pendrive

99 zł 96.29 zł

Czajkowska Motosiuk Katarzyna


Wydawnictwo: Infor
Isbn: 9788381375634
Rok wydania: 2019

RODO dla samorządu i administracji Wzory dokumentów z objaśnieniami + aktywne druki na pendrive

Jednostki samorządu i administracji przetwarzające dane osobowe muszą stosować przepisy unijnego rozporządzenia RODO i przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Dodatkowo powinny wdrożyć najnowsze zmiany dostosowujące krajowe regulacje do przepisów unijnych w zakresie ochrony danych osobowych, które weszły z życie 4 maja 2019 r.

Zmiany dostosowujące przepisy krajowe do RODO dotyczą bardzo wielu dziedzin. W ustawach z zakresu administracji i postępowania podatkowego sprecyzowano, w jaki sposób obowiązek informacyjny wynikający z RODO ma być wykonywany przez organy podatkowe. Określono również specyficzny zakres upoważnienia do przetwarzania danych wrażliwych przez organy administracji publicznej. Prawidłowe stosowanie tych zasad wymaga przeglądu zadań i procedur pod kątem ich aktualizacji do nowych przepisów. Należy także dostosować dokumenty i druki dotyczące przetwarzania danych osobowych do wymogów RODO.

Publikacja jest praktycznym kompendium ułatwiającym stosowanie w jednostkach samorządu terytorialnego oraz administracji zasad ochrony danych osobowych wymaganych przez unijne rozporządzenie RODO i przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. W poradniku zostały opisane kluczowe zmiany wprowadzone przez RODO, obowiązki, jakie zostały nałożone na urzędy i organy samorządu, a także zasady nadzoru i sankcje za nieprzestrzeganie nowych przepisów.

Książka została napisana przystępnym językiem. Zawiera liczne porady i objaśnienia. Najtrudniejsze zagadnienia są przedstawione na praktycznych przykładach i poparte wypracowanym już orzecznictwem sądów administracyjnych. Częścią publikacji jest pakiet wzorów dokumentów, pism i oświadczeń związany z wdrożeniem i stosowaniem nowych przepisów. Zestaw aktywnych druków do wykorzystania przez Czytelnika został załączony na nośniku pendrive, stanowiącym część publikacji.

Poradnik zawiera liczne porady i przykłady. Do publikacji dołączono zestaw wzorów pism, oświadczeń, zgód, regulaminów. Książka opisuje zasady gromadzenia danych osobowych i administrowania zbiorami tych danych, zasady tworzenia pism, informacji i korespondencji z podmiotami, których te dane dotyczą.

Wskazane zostały zasady powoływania administratora danych osobowych, inspektorów ochrony danych oraz ich zadania i obowiązki. Opisana została procedura administracyjna związana z przetwarzaniem danych osobowych, w tym wymogi informowania i komunikowania się z osobami, których dotyczą te dane. Poradnik zawiera nie tylko opis zasad, jakie wprowadziło unijne rozporządzenie RODO, lecz także wskazuje na rozwiązania, które zostały zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych z 2018 r. i w nowej ustawie dostosowującej przepisy krajowe do RODO.