Rozliczenia związane ze spadkiem Komentarz praktyczny z orzecznictwem wzory pism procesowych

Rozliczenia związane ze spadkiem Komentarz praktyczny z orzecznictwem wzory pism procesowych

Jerzy Bieluk


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381980784
Rok wydania: 2019

Rozliczenia związane ze spadkiem Komentarz praktyczny z orzecznictwem wzory pism procesowych

Wydanie to jest wzbogacone o najnowsze orzecznictwo oraz poglądy doktryny, a także uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany wynikające m.in. z ustawy z 26.4.2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1080), która dotyczy m.in. wyłączenia działu spadku, zniesienia współwłasności, sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym oraz w upadłości z szeregu rygorów ustawy, a także rozszerza katalog przypadków uprawniających do nabycia nieruchomości rolnych, bez potrzeby ubiegania się o uzyskanie zgody Dyrektora Generalnego KOWR, w przypadku nabycia nieruchomości rolnej w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku.