Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy Komentarz

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy Komentarz

Piotr Trębicki


Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Isbn: 9788365611789
Rok wydania: 2018

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy Komentarz

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz został uzupełniony o aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz opinie wydawane przez Urząd zamówień publicznych. Książka Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz będzie przydatne zarówno dla dużych zamawiających i wykonawców działających m.in. w sektorze drogowym czy IT, jak i dla mniejszych zamawiających, dokonujących różnego typu zakupów.