Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika ponad 140 praktycznych przykładów plus płyta CD

Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika ponad 140 praktycznych przykładów plus płyta CD

Dominika Szachniewicz


Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Isbn: 9788366248380
Rok wydania: 2020

Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika ponad 140 praktycznych przykładów plus płyta CD

Książka pomoże wszystkim pracownikom działów kadr i pracodawcom, którzy zastanawiają się nad zasadnością wykorzystania prawnych możliwości rozwiązania stosunku pracy. Zostały w niej omówione najczęściej spotykane problemy i budzące najwięcej kontrowersji przyczyny rozwiązania umowy w trybie art. 52 kp, m.in. naruszenie zasad współżycia społecznego, kradzież mienia, nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego, nadużycia w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Autorki książki Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika opisują przykłady pozwalające uniknąć zarzutów i roszczeń związanych z naruszeniem dóbr osobistych oraz sytuacji, w których sąd może zakwestionować rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Czytelnik pozna sposoby pozyskiwania i zabezpieczania dowodów, w tym: nagrań z monitoringu, danych z kontroli poczty elektronicznej pracownika czy wyników badania alkomatem i dowie się, jak takie materiały przedstawić w trakcie procesu.
Książka Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika zawiera ponad 140 praktycznych przykładów, które doskonale obrazują możliwości wykorzystania przepisów w praktyce – zostały one wyróżnione wizualnie w tekście, podobnie jak wskazówki, podsumowania warte zapamiętania i przydatne orzecznictwo. Do książki dołączona została również płyta CD. Znajdują się na niej edytowalne wzory dokumentów m.in. oświadczeń o rozwiązaniu umowy i porozumień, upoważnień, protokołów kontroli i wniosków do organizacji związkowej.