Autorytet nauczyciela czyli jak być skutecznym i zmotywowanym wychowawcą
Zapowiedź

Autorytet nauczyciela czyli jak być skutecznym i zmotywowanym wychowawcą

Jarosław Kordziński


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381876629
Rok wydania: 2020

Autorytet nauczyciela czyli jak być skutecznym i zmotywowanym wychowawcą

Książka opisuje źródła i sposoby kształtowania autorytetu nauczyciela oraz przedstawia pozycję nauczyciela w kontekście debaty nad znaczeniem współczesnej edukacji. Omawiane zagadnienia dotyczą m.in.:
formalnych podstaw autorytetu nauczyciela,
kompetencji zawodowych niezbędnych w procesie edukacji,
samooceny i motywacji nauczyciela oraz planowania kariery,
skutecznej współpracy z innymi nauczycielami oraz rodzicami,
kodeksu etyki nauczyciela, tworzonego przez szkołę.
Książka pokazuje, że istnieje silna korelacja między osobą i zachowaniem uczącego, a sposobem organizacji szkoły. Czynniki te znajdują odzwierciedlenie w efektywności nauczania. Treści teoretyczne uzupełnione są szeregiem informacji oraz gotowych rozwiązań pozwalających wzmacniać samoocenę nauczyciela oraz przykładami pracy nauczycieli wyróżniających się w swoim środowisku.