Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej

Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej

60 zł 53.89 zł

Regner Anna


Wydawnictwo: Wydawnictwo Continuo Jan Kuźma
Isbn: 9788389370389
Rok wydania: 2009

Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej

Książka Swietłany Masgutowej i Anny Regner skierowana jest do środowisk realizujących programy dotyczące wczesnej, specjalistyczną i kompleksowej pomocy zarówno dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością, jak i jego rodzinie. Adresatami książki są: osoby ze środowiska akademickiego logopedzi praktykujący swój zawód rehabilitanci lekarze fizjoterapeuci członkowie rodzin, którzy obarczeni są obowiązkami płynącymi z opieki domowej Treść książki została podzielona na dwie części: część teoretyczna zawiera przedstawienie podstaw anatomii, funkcji, dynamiki oraz uwarunkowań dotyczących rozwoju mowy u dzieci część praktyczna poświęcona jest problematyce dotyczącej postępowania rehabilitacyjnego oraz stymulującego, a także zapobieganiu i leczeniu zaburzeń mowy; na szczególną uwagę zwracają tutaj bogato ilustrowane ćwiczenia, dzięki którym zastosowanie terapii będzie dodatkowo ułatwione Prezentowana w niniejszej publikacji koncepcja wczesnego diagnozowania i ćwiczeń usprawniających, kładzie nacisk na stosowanie nieinwazyjnej stymulacji rozwoju, która uwzględnia zarówno strukturę, jak i całą pierwotną motorykę układu ustno-twarzowego.