Separacja Praktyczny komentarz Orzecznictwo Piśmiennictwo Wzory pism

Zdzisław Krzemiński


Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy
Isbn: 8374444215
Rok wydania: 2006

Separacja Praktyczny komentarz Orzecznictwo Piśmiennictwo Wzory pism

W komentarzu autor omawia przepisy prawa materialnego oraz procesowego, które mają zastosowanie w postępowaniu separacyjnym. W pracy - poza komentarzem autorskim - przytoczone zostało orzecznictwo Sądu Najwyższego, literatura oraz uzasadnienie rządowego projektu ustawy wprowadzającej separację. Książka zawiera też wybór odnośnych tekstów oraz wzory pism procesowych w sprawach separacyjnych.