Socjologia Mikrostruktury Podgórski
Bestseller

Socjologia Mikrostruktury Podgórski

39 zł 33.00 zł

Podgórski Adam


Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta
Isbn: 8360186862
Rok wydania: 2008

Socjologia Mikrostruktury Podgórski Podręcznik akademicki

Socjologia. Mikrostruktury" to podręcznik akademicki. Stanowi kompendium wiedzy z zakresu miejsca jednostki we współczesnym świecie. Prezentuje człowieka i jego postawę wobec nowoczesnych wymagań społecznych na tle przeobrażeń XXI wieku. W niniejszym opracowaniu omówione zostały podstawowe zagadnienia dotyczące mikrosocjologii, takie jak: osobowość społeczna, komunikacja interpersonalna, grupa społeczna, alienacja, socjalizacja człowieka czy więź społeczna. Autor ukazuje i wyjaśnia zależności oraz relacje, jakie zachodzą pomiędzy jednostką a społeczeństwem i poszczególnymi jego grupami. Na początku pracy przedstawia również historię socjologii oraz wyjaśnia, czym ta dziedzina nauki się zajmuje i jakie są jej założenia.